Obavijest Nogometne akademije HNS-a

Stjecanje A licence “Kondicijski trener za rad u nogometu”

15.02.2024.

Stjecanje A licence “Kondicijski trener za rad u nogometu”
Foto: Arhiva HNS

Nogometna akademija Hrvatskog nogometnog saveza poziva sve zainteresirane kondicijske trenere s iskustvom rada na poslovima kondicijske pripreme u nogometu da se prijave na specijalističku edukaciju u cilju stjecanja A licence “Kondicijski trener za rad u nogometu“.

Uefa s edukacijskim odjelima pri nacionalnim savezima započinje ovaj pilot projekt kako bi polaznici koji ga uspješno završe, kroz sustav licenciranja, uskoro stekli svoju, najprije nacionalnu, a potom i Uefinu službenu licencu (UEFA Fitness A i UEFA Fitness B). Ta Uefina licenca, međusobno priznata na isti način kao i sve ostale trenerske Uefine licence u svim zemljama potpisnicama Trenerske konvencije, omogućit će da i kondicijski treneri u nogometu budu uključeni u sustav licenciranja i prepoznati u službenim natjecanjima u Hrvatskoj, ali i izvan nje. 

Prvotno, kao što je navedeno u ovoj obavijesti, Nogometna akademija HNS-a u ožujku 2024. godine planira započeti s provedbom programa za stjecanje nacionalne A licence za kondicijske trenere (ožujak – listopad 2024./185 sati) dok će program za stjecanje nacionalne B licence za kondicijske trenere započeti tijekom akademske godine 2024./25.

Program je koncipiran kao sinteza dokazane prakse i iskustva u radu kondicijskih trenera koji su radili ili rade u nogometu te razmjena iskustva u interaktivnim modulima. 

Nakon uspješno realiziranih interaktivnih modula i specifičnih zadataka, temeljenim na radu u realnim “nogometnim“ uvjetima, edukacija završava sveobuhvatnim završnim radom svakog sudionika i stjecanjem statusa Nacionalnog A kondicijskog trenera u nogometu. Broj polaznika je ograničen na 24, a prioritet dobivaju oni kondicijski treneri koji imaju dugogodišnju praksu na najvišim razinama rada u nogometu. 

Minimalni uvjeti koje zainteresirani kondicijski treneri prilažu u dokumentaciji:

- Minimalno diploma Kineziološkog fakulteta s usmjerenjem za kondicijskog trenera
- Potvrda nogometnog kluba o dugogodišnjoj praksi u klubu (minimalno sedam godina)

 Dokumentacija koju zainteresirani kandidati prilažu u PDF formatu su:

- Diploma Kineziološkog fakulteta
- Potvrda o dosadašnjoj praksi u nogometnim klubovima/reprezentacijama
- Domovnica
- Sportski životopis uz kontakt mail i telefon
- Liječnička potvrda – sposobnost polaženja programa
- Potvrda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak 

Dokumentaciju (u PDF formatu) potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte [email protected] najkasnije do 18. ožujka 2024. godine, nakon čega će se odrediti grupa od 24 polaznika. 

Predviđeno trajanje programa je do listopada 2024. godine, kad je predviđen završetak i prezentacija završnih radova, a provodio bi se kroz dvodnevne interaktivne radionice u Nogometnoj akademiji HNS-a, V. Vidrića 12, 10360 Sesvete, on-line sastanke, organizirani terenski rad u mikrogrupama (prema mikrolokaciji rada/boravka). U program će uz naše iskusne stručnjake biti uključeni i mentori iz Uefe koji će pratiti i evaluirati kompletan projekt. 

Cijena programa iznosi 1.000 eura, te ga polaznik uplaćuje prije sklapanja ugovora o specijalističkoj edukaciji, odnosno tek nakon potvrde upisa za što će se dobiti zasebna obavijest od strane Nogometne akademije HNS-a.

Semafor

Više na rezultati.hns.team

Naši partneri