Od 1. siječnja 2024.

Na snagu stupio novi Pravilnik o kategorizaciji sportaša

05.01.2024.

Na snagu stupio novi Pravilnik o kategorizaciji sportaša
Foto: Drago Sopta/HNS

Ministarstvo turizma i sporta donijelo je Pravilnik o kategorizaciji sportaša koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024. godine, a koji predviđa proširenje stjecanja VI. kategorije sportaša (daroviti sportaš).

Prema novom Pravilniku o kategorizaciji sportaša, VI. kategoriju (daroviti sportaš) radi ostvarenja prava na posebne uvjete pohađanja i završetka obrazovanja moći će steći i sportaš koji je navršio 12 godina života i ostvario kriterij kategorizacije određenog sporta.

Taj će kriterij biti zaseban od dosadašnjeg kriterija VI. kategorije jer će se odnositi na natjecanja (nacionalna i međunarodna) za dobne kategorije mlađe od kadetske dobne kategorije, odnosno za natjecanja u kojima se sportaši natječu od navršenih 12 godina života (s obzirom na to da sportaši do navršenih 12 godina života mogu od strane nacionalnog sportskog saveza, sukladno odredbama Zakona o sportu, dobiti potvrdu u navedene svrhe).

Kako bi se prilikom predlaganja dodanog kriterija VI. Kategorije u obzir uzelo načelo vrednovanja ostvarenog sportskog rezultata sportaša, napredovanje u ostvarenju sportskih postignuća, sukladno provedbi redovnog i kontinuiranog trenažnog procesa i sudjelovanja na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima, a uvažavajući i značaj sporta, prilikom predlaganja natjecanja i plasmana koji bi predstavljali dodatne kriterije VI. kategorije potrebno je voditi se analognim slijedom postojećih kriterija VI. kategorije.

Novi Pravilnik o kategorizaciji sportaša možete pronaći na sljedećoj poveznici

Semafor

Ljestvica

Euro2024 (kv.)
 • 1.
  Turska
  8
  +7
  17
 • 2.
  Hrvatska
  8
  +9
  16
 • 3.
  Wales
  8
  0
  12
 • 4.
  Armenija
  8
  -2
  8
 • 5.
  Latvija
  8
  -14
  3
Više na rezultati.hns.team

Naši partneri