Priopćenje za medije

Završen središnji postupak licenciranja za sezonu 2022./23.

30.05.2022.

Završen središnji postupak licenciranja za sezonu 2022./23.
Foto: Drago Sopta/HNS

Hrvatski nogometni savez kao davatelj licence završio je 19. po redu Središnji postupak licenciranja klubova za natjecateljsku godinu 2022./23. za UEFA klupska natjecanja, uključujući UEFA Ligu prvakinja, te natjecanje u Prvoj HNL i u Drugoj HNL.  

Cjelokupno priopćenje za medije može se preuzeti ovdje.

Za sudjelovanje u UEFA klupskim natjecanjima (UEFA Liga prvaka, UEFA Europska liga i UEFA Europska konferencijska liga), UEFA Ligi prvakinja, natjecanjima Prve HNL te Druge HNL tražitelj licence treba ispunjavati kriterije koji nose oznaku „A“ i „B“ iz pet skupina kriterija: Sportski, Infrastrukturni, Administracije i Stručno osoblje, Pravni i Financijski, te za svako od prije spomenutih natjecanja dobiti odgovarajuću licencu, tj. UEFA Licencu, Licencu za UEFA Ligu prvakinja, odnosno Licencu za I. HNL i/ili Licencu za II. HNL.

U Središnjem postupku licenciranja klubova za natjecateljsku 2022/23. godinu primjenjuje se Pravilnik o licenciranju klubova HNS-a (HNS Glasnik 55/2021. od 10.12.2021. i HNS Glasnik 9/2022. od 02.03.2022.), u daljnjem tekstu "Pravilnik". Pravilnik također sadrži i zasebne kriterije za licenciranje ženskih nogometnih klubova (Dodatak II. Pravilnika). Naime, od natjecateljske godine 2020/21. za sudjelovanje u UEFA Ligi prvakinja (UWCL) klubovi trebaju imati licencu izdanu od nacionalnog saveza – davatelja licence.

Primatelji UEFA licence, UEFA Licence za Ligu prvakinja, Licence za I. HNL i  Licence za II. HNL za natjecateljsku godinu 2022./23.

Foto: Arhiva HNS

Foto: Arhiva HNS

Foto: Arhiva HNS

Foto: Arhiva HNS

Uvjet za UEFA Licencu, UEFA Licencu za Ligu prvakinja, Licencu za I. HNL i Licencu za II. HNL je da klub - tražitelj licence ispunjava kriterije koji nose oznaku „A“ iz pet skupina kriterija, a to su: Sportski, Infrastrukturni, Administracija i stručno osoblje, Pravni i Financijski.

U Središnjem postupku licenciranja klubova za natjecateljsku godinu 2022/2023. primjenjuje se Pravilnik o licenciranju klubova HNS-a (HNS Glasnik 55/2021. od 10.12.2021. i HNS Glasnik 9/2022. od 02.03.2022.). Kriteriji s oznakom „A“ uvjet su za izdavanje licence. Ispunjenje kriterija s oznakom „B“ nije uvjet za licencu, ali tijela za licenciranje zbog neispunjenja tražitelju mogu izreći kaznu, dok kriteriji s oznakom „C“ imaju status preporuke i primjer su dobre prakse.

Ispitivanje i ocjena ispunjenja kriterija obavljaju se po procedurama propisanima Pravilnikom o licenciranju klubova HNS-a (izdanje 2021.), UEFA Pravilnikom o licenciranju klubova i financijskom fair-playu (izdanje 2018.) i UEFA Standardom kvalitete licenciranja klubova (izdanje 2012.), kojima su propisana načela, metode i postupci ocjenjivanja ispunjenja kriterija i upravljanja sustavom. Središnji postupak provodi se uz strogu primjenu načela povjerljivosti i neovisnosti svih osoba koje u ime Davatelja licence sudjeluju u postupku licenciranja klubova.

Uz molbe klubova za odgovarajuću licencu, pregled i procjenu dostavljene dokumentacije i informacija, ocjenu ispunjenja kriterija obavio je Odjel za licenciranje klubova HNS-a. U Središnjem postupku licenciranja klubova za natjecateljsku godinu 2022./23. sudjelovao je dosad najveći broj klubova i to 44 kluba, od kojih su tri kluba tijekom Središnjeg postupka licenciranja odustala od molbe za licencu, te je zaprimljeno više od 10.000 različitih dokumenata, izvješća i očitovanja koje su tražitelji licence dostavili kako bi dokazali ispunjenje kriterija.

O procjeni statusa ispunjenja kriterija tražitelji licence tijekom Središnjeg postupka licenciranja pravovremeno su obavještavani, kao i o preporukama za njihovo ispunjenje, putem lista provjere koje su klubovi-tražitelji licence tijekom postupka primili od Odjela. Tijela za licenciranje HNS-a, tj. Komisija za licenciranje (1. stupanj) i Žalbeno tijelo za licenciranje (2. stupanj), neovisno i samostalno su obavili procjene sve raspoložive dokumentacije, dokaza, očitovanja i izvješća sadržanih u dosjeu svakog od klubova, te ocijenila ispunjenje kriterija i donijela odgovarajuće odluke u skladu s odredbama Pravilnika.

UEFA u nacionalnim savezima – davateljima licence, kao i klubovima – primateljima UEFA Licence, obavlja kontrole sukladnosti, a konačne odluke na osnovu izvješća od Uefe imenovanih neovisnih revizora, donosi Uefino Tijelo za financijsku kontrolu klubova. U slučaju utvrđenih nepravilnosti ovo Tijelo može izreći disciplinske mjere propisane Uefinim Pravilnikom o postupcima Uefinog Tijela za financijsku kontrolu klubova (izdanje 2019.).

Takva posljednja kontrola sukladnosti provedena je u Hrvatskom nogometnom savezu u siječnju 2014. Odluka Uefinog Tijela za financijsku kontrolu klubova glasila je: „Na zadovoljstvo Istražnog vijeća CFCB-a ispitivanje prije spomenutih izvješća pokazalo je da je u Hrvatskoj Uefin sustav licenciranja klubova za natjecateljsku 2013/14. godinu HNS propisno proveo.“

Klubovi-sudionici Uefinih klupskih natjecanja 2022./23. sukladno Uefinom Pravilniku o licenciranju klubova i financijskoj održivosti (izdanje 2022.) tijekom licencirane natjecateljske godine bit će pod Uefinim nadzorom.

Klubovi - budući sudionici UEFA Lige prvaka, UEFA Europske lige i UEFA Europske konferencijske lige, do 15. srpnja 2022. bit će obvezni dokazati da u razdoblju 01.01.2022. – 30.06.2022. redovno podmiruju obveze prema zaposlenicima (uključujući i igrače s ugovorima) i državi (porezi i doprinosi za zaposlenike), te drugim klubovima za obveze nastale iz djelatnosti transfera igrača. Isto će morati dokazati i za razdoblje do 30.09.2022. s obvezom izvještavanja do 15.10.2022., te do 31.12.2022. s obvezom izvještavanja do 15. siječnja 2023. U slučaju propusta, Uefino Tijelo za financijsku kontrolu klubova izriče disciplinske mjere prekršiteljima prema prije spomenutom Pravilniku, a pravo žalbe moći će ostvariti pred Međunarodnim sudom sportske arbitraže (CAS) u Lausannei, Švicarska. Klubovima koji krše ova pravila Uefino Tijelo za financijsku kontrolu klubova može izreći novčane kazne, mjere zadržavanja novčanih nagrada za sudjelovanje u Uefinim klupskim natjecanjima, ograničavanje broja igrača na listi „A“ za nastup u tim natjecanjima, kao i ograničenje ukupnih izdataka za plaće, te zabranu sudjelovanja u Uefinim klupskim natjecanjima.

Klubovi – primatelji licence obvezni su Odjel za licenciranje HNS-a redovito u propisanim rokovima obavještavati o svim promjenama u elementima koji čine kriterije za izdavanje licence. Primatelji licence također moraju tijekom licencirane natjecateljske godine 2022/2023. ispunjavati kriterije, a što će i Odjel za licenciranje HNS-a samostalno nadzirati. Za slučajeve nepoštovanja spomenutih odredbi, Pravilnik predviđa mogućnost opoziva licence tijekom natjecateljske godine, a takav opoziv za posljedicu imat će izricanje disciplinskih kazni, pa sve do isključenja iz natjecanja HNS-a.

U predstojećem razdoblju, Odjel za licenciranje klubova HNS-a pripremit će detaljne analize mjerljivih podataka prikupljenih tijekom prethodnih postupaka licenciranja, da bi se na svim razinama odlučivanja ocijenilo koje bi još mjere bilo potrebno uvesti i provoditi kako bi rezultati bili još kvalitetniji, ne samo na razini organiziranosti i stabilnosti klubova, već i organiziranosti i učinkovitosti Davatelja licence.

Posebno je važno istaknuti da je Izvršni odbor UEFA-e na svojoj sjednici održanoj 7. travnja 2022. donio novi Pravilnik o licenciranju klubova i financijskoj održivosti, koji stupa na snagu 1. lipnja 2022. godine. Pored toga, 10. svibnja 2022. Izvršni odbor Uefe donio je poseban Pravilnik o licenciranju klubova za UEFA Ligu prvakinja koji stupa na snagu 1. lipnja 2022. Novi pravilnici sadrže ojačane i nove kriterije iz svih skupina, a posebice financijskih kriterija. U narednom razdoblju, temeljem prije spomenutih pravilnika, te nakon obavljenih konzultacija sa svim dionicima, izradit će se nacrt(i) novog Pravilnika o licenciranju klubova HNS-a, koji će se primjenjivati u Središnjem postupku licenciranja za natj. 2023./24. godinu.

Hrvatski nogometni savez, odnosno Odjel i tijela za licenciranje nastavit će i dalje dosljedno provoditi sustav licenciranja u suradnji s klubovima u cilju ostvarenja načela i ciljeva licenciranja.

Tijela za licenciranje i Odjel za licenciranje HNS-a koriste i ovom prigodom zahvaliti klubovima, njihovim upravama i administracijama na sveukupnoj suradnji i učinjenim naporima, kao i drugim tijelima Saveza na suradnji i potpori.

Klubovima – primateljima licence želimo mnogo uspjeha u predstojećim natjecanjima i poslovanju.

Odjel za licenciranje klubova HNS-a
Komisija za licenciranje HNS-a
Žalbeno tijelo za licenciranje HNS-a

Semafor

Ljestvica

Euro2024 (kv.)
 • 1.
  Turska
  8
  +7
  17
 • 2.
  Hrvatska
  8
  +9
  16
 • 3.
  Wales
  8
  0
  12
 • 4.
  Armenija
  8
  -2
  8
 • 5.
  Latvija
  8
  -14
  3
Više na rezultati.hns.team

Naši partneri