Za natjecateljsku godinu 2022./23.

Završen središnji postupak licenciranja u prvom stupnju

21.04.2022.

Završen središnji postupak licenciranja u prvom stupnju
Foto: Drago Sopta/HNS

Hrvatski nogometni savez kao davatelj licence u prvom je stupnju završio Središnji postupak licenciranja klubova za natjecateljsku 2022./23. godinu. za Uefina  klupska natjecanja, uključujući UEFA Ligu prvakinja, te natjecanje u Prvoj HNL i u Drugoj HNL. 

Za sudjelovanje u Uefinim klupskim natjecanjima (UEFA Ligi prvaka, UEFA Europa ligi i UEFA Europa konferencijskoj ligi), UEFA Ligi prvakinja, natjecanjima Prve HNL te Druge HNL tražitelj licence treba ispunjavati kriterije koji nose oznaku „A“ i „B“ iz pet skupina kriterija: Sportski, Infrastrukturni, Administracije i Stručno osoblje, Pravni i Financijski, te za svako od prije spomenutih natjecanja dobiti odgovarajuću licencu, tj. UEFA Licencu, Licencu za UEFA Ligu prvakinja, odnosno Licencu za I. HNL i/ili Licencu za II. HNL.

U Središnjem postupku licenciranja klubova za natjecateljsku 2022./23. godinu primjenjuje se Pravilnik o licenciranju klubova HNS-a - izdanje 2021. s izmjenama od 25. veljače 2022. (HNS Glasnik 55/2021. od 10. prosinca 2021. i HNS Glasnik 9/2022 od 2. ožujka 2022.), u daljnjem tekstu „Pravilnik“. Pravilnik također sadrži i zasebne kriterije za licenciranje ženskih nogometnih klubova (Dodatak II. Pravilnika). Naime, od natjecateljske 2020./21. godine za sudjelovanje u UEFA Ligi prvakinja (UWCL) klubovi trebaju imati licencu izdanu od nacionalnog saveza.

Ispunjenje kriterija Pravilnika s oznakom „A“ i „B“ uvjet su za izdavanje licence. U slučaju neispunjenja kriterija s oznakom „B“ Tijela za licenciranje izdaju licencu, ali primatelju licence izriču kaznu ukora ili novčanu kaznu. Kriteriji s oznakom „C“ imaju status preporuke i primjer su dobre prakse.

U Središnjem postupku licenciranja sve osobe koje djeluju u ime Davatelja licence poštuju načela neovisnosti i jednakog postupanja prema svim tražiteljima, kao i načelo povjerljivosti svih podataka i informacija koje mu tijekom postupka licenciranja dostave tražitelji/primatelji licence. Procjene ispunjenja kriterija obavljaju se po procedurama opisanima UEFA Pravilnikom o licenciranju klubova i financijskom fair-playu (izdanje 2018.), UEFA Standardom kvalitete licenciranja klubova (izdanje 2012.) i Pravilnikom o licenciranju klubova HNS (izdanje 2021.).

Rok za dostavu molbe za UEFA licencu, UEFA Ligu prvakinja, Licencu za I. HNL i Licencu za II. HNL, te propisane dokumentacije bio je 31. siječnja 2022. godine, dok je rok za dostavu financijske dokumentacije bio 1. travnja 2022. To je i datum do kojeg su klubovi – tražitelji licence, između ostalog, trebali dokazati da su podmirili financijske obveze koje su dospjele do 31. prosinca 2021. godine prema drugim nogometnim klubovima (djelatnosti transfera igrača, odnosno stjecanja / otuđivanja registracija igrača), te prema zaposlenicima i državi (porezi i doprinosi za zaposlenike).

Prije navedene obveze se ne smatraju dospjelima ako su do 31. ožujka 2022. bile plaćene, ili je s vjerovnikom zaključen sporazum o odgodi plaćanja, ili su iste predmetom spora koji se vodi pred nadležnim nacionalnim ili međunarodnim nogometnim tijelima ili redovnim sudovima, a koji nije okončan pravomoćnom odlukom.

Odjel za licenciranje klubova HNS-a je tijekom Središnjeg postupka licenciranja u stalnoj pisanoj i usmenoj komunikaciji sa svim tražiteljima licence.

Po zaprimljenim molbama klubova – tražitelja licence i njihove dokumentacije, Odjel za licenciranje klubova HNS-a, odnosno svaki od stručnjaka za pojedinu skupinu kriterija, ocjenjivao je da li tražitelji licence ispunjavaju kriterije i druge uvjete za dobivanje licence propisane Pravilnikom.

Odjel za licenciranje HNS-a je prije podnošenja izvješća Komisiji za licenciranje HNS - tijelu 1. stupnja, svim tražiteljima licence dostavljao redovite i vrlo iscrpne povratne informacije o statusu ispunjenja kriterija i preporuke za uklanjanje nedostataka s dodatnim rokovima.

Komisija za licenciranje HNS-a obavila je procjenu ispunjenja kriterija na temelju dokumentacije, informacija i podataka koju su dostavili klubovi - tražitelji licence, ali i na osnovu drugih dostupnih relevantnih podataka i informacija te temeljem Pravilnika donijela odluke o licencama:

Izdane UEFA licence za 2022./23.:
1. GNK DINAMO Zagreb
2. HNK GORICA Velika Gorica
3. HNK HAJDUK š.d.d. Split
4. NK ISTRA 1961 s.d.d. Pula
5. NK OSIJEK s.d.d. Osijek
6. HNK RIJEKA s.d.d. Rijeka
7. SNK SLAVEN Koprivnica
8. NK VARAŽDIN Varaždin

Izdane licence za I. HNL za 2022./23.:
1. HNK CIBALIA š.d.d. Vinkovci
2. GNK DINAMO Zagreb
3. HNK GORICA Velika Gorica
4. HNK HAJDUK š.d.d. Split
5. NK ISTRA 1961 s.d.d. Pula
6. NK OSIJEK s.d.d. Osijek
7. HNK RIJEKA s.d.d. Rijeka
8. SNK SLAVEN Koprivnica
9. NK VARAŽDIN Varaždin

*Napomena: Licenca za I. HNL vrijedi i za natjecanje u II. HNL

Izdane licence za II. HNL za 2022./23.:
1. NK BELIŠĆE Belišće
2. NK BJELOVAR Bjelovar
3. NK BSK Bijelo Brdo
4. HNK CIBALIA š.d.d. Vinkovci
5. NK DUGO SELO Dugo Selo
6. NK MLADOST Ždralovi
7. NK OPATIJA Opatija
8. NK RUDEŠ Zagreb
9. NK SOLIN Solin
10. NK VARAŽDIN Varaždin
11. HNK VUKOVAR 1991 Vukovar
12. NK ZAGOREC Krapina

Izdane licence za UEFA Ligu prvakinja 2022./23.:
1. ŽNK DINAMO Zagreb
2. ŽNK OSIJEK Osijek
3. ŽNK SPLIT Split

Cjelovito priopćenje za medije s pregledom svih zaprimljenih, odobrenih i odbijenih molbi za licence možete pronaći OVDJE.

Na odluke Komisije za licenciranje, u roku od 8 dana od primitka odluke, odnosno do 5. svibnja 2022. klubovi kojima je odbijena molba za licencu(e) mogu podnijeti žalbu. U žalbenom postupku mogu iznositi nove činjenice ili dokaze, kao i prijedloge novih dokaza.

Odluke o žalbama donosi tijelo 2. stupnja - Žalbeno tijelo za licenciranje HNS. Rok za donošenje konačnih odluka je 27. svibnja 2022.

Komisija za licenciranje HNS-a
Odjel za licenciranje HNS-a

Semafor

Više na rezultati.hns.team

Naši partneri