Postupak licenciranja klubova

44 kluba podnijela molbe za licence

15.02.2022.

44 kluba podnijela molbe za licence
Foto: Drago Sopta/HNS

Posljednjeg dana 2021. godine započeo je 19. Središnji postupak licenciranja klubova za natjecateljsku godinu 2022./23., a ukupno su 44 kluba podnijela molbe za licence.

Središnji postupak licenciranja klubova provodi se u skladu s Pravilnikom o licenciranju klubova HNS-a - prosinac 2021. i UEFA Standardom o licenciranju klubova. Sustav licenciranja klubova u HNS-u, kao što je poznato, temelji se na UEFA Pravilniku o licenciranju klubova i financijskom fair play-u (izdanje 2018.). Ciljevi, pravna osnova, povijesni pregled kao i osnovne značajke licenciranja klubova u HNS-u detaljno su opisane u Uvodu i ciljevima sustava licenciranja klubova 2022./23.

Do roka 31. siječnja 2022. svi zainteresirani klubovi trebali su HNS-u, odnosno Odjelu za licenciranje klubova dostaviti Molbu za licencu za natjecateljsku 2022./23. godinu, zajedno s propisanom dokumentacijom. Hrvatski nogometni savez, putem svojih Tijela za licenciranje i temeljem Pravilnika o licenciranju klubova izdaje sljedeće licence:

- UEFA Licenca
- Licenca za I. HNL
- Licenca za II. HNL
- Licenca za UEFA Ligu prvakinja

Po treći put, provodit će se postupak licenciranja ženskih nogometnih klubova radi dobivanja Licence za UEFA Ligu prvakinja. Kao što je poznato, od natj. 2020./21. niti jedan klub bez odgovarajuće licence ne može sudjelovati u UEFA Ligi prvakinja.

44 kluba podnijela su molbu za licence te se nastavku se daje pregled klubova koji su podnijeli molbe za jednu ili više prije spomenutih licenci:

Foto: Arhiva HNS

Središnji postupak licenciranja klubova za natjecateljsku 2022./23. godinu je u tijeku. Klubovi su dostavili i dostavljaju isključivo elektroničkim opsežnu dokumentaciju iz pet skupina kriterija, stručnjaci Odjela za licenciranje HNS (po svakoj skupini kriterija) ocjenjuju ispunjenje kriterija te će sukladno propisanoj proceduri savjetovati tražitelje licence kako ispuniti pojedine kriterije, ako im to nije uspjelo „od prve“.

U skladu s čl. 16 Pravilnika licence se izdaju za svako natjecanje za koje je tražitelj licence podnio molbu. Ako je tražitelju licence izdana licenca za natjecanje HNS-a za koje je podnio molbu, a on naknadno ne ostvari potreban sportski rezultat, licenca mu vrijedi za niži stupanj natjecanja u kojem će se natjecati osnovom ostvarenog sportskog rezultata.

Ako tražitelju odbiju izdati licencu za natjecanje za koje je podnio molbu, Tijela će u istom postupku odlučiti da li mu se izdaje licenca za natjecanje nižeg stupnja, ili mu se odbija izdavanje licence za sva natjecanja u kojima se provodi postupak licenciranja klubova.

Komisija za licenciranje HNS-a će najkasnije do 20. travnja 2022. donijeti odluke o molbama za licence u prvom stupnju, koje će biti objavljene do 23. travnja 2022. Klubovi koji neće uspjeti dobiti traženu licencu u prvom stupnju, u roku od osam dana od primitka prvostupanjske odluke moći će podnijeti žalbu. Žalbeno tijelo za licenciranje HNS do 27. svibnja 2022. donijet će konačne odluke, koje će biti objavljene najkasnije do 29. svibnja 2022.

Zbog epidemiološke situacije te važećih epidemioloških mjera i preporuka, ove se godine neće održavati uobičajene radionice za klubove – tražitelje licenci, već će se u narednom razdoblju organizirati izravni virtualni sastanci klubova – tražitelja licence i Odjela za licenciranje i klubova. To će biti prigoda za izravnu komunikaciju s klubovima, razgovor o njihovim gorućim problemima, savjetovanje i izravnu pomoć s ciljem uspješnog ispunjenja svih propisanih kriterija.

Semafor

Više na rezultati.hns.team

Naši partneri