Priopćenje za medije

Okončan središnji postupak licenciranja klubova

25.05.2018.

Okončan središnji postupak licenciranja klubova
Foto: Drago Sopta/HNS

U skladu s Pravilnikom o licenciranju klubova HNS-a (Glasnik HNS-a 57/2015 od 16. prosinca 2015.) i Uefinim Pravilnikom o licenciranju klubova i financijskom fair-playu (izdanje 2015.), Hrvatski nogometni savez – Davatelj licence, odlukama svojih tijela za licenciranje završio je Središnji postupak licenciranja klubova donošenjem konačnih odluka o UEFA licencama, licencama za I. HNL  i licencama za II. HNL za natjecateljsku godinu 2018./19.

Uvjet za UEFA licencu, licencu za I. HNL i licencu za II. HNL je da klub - tražitelj licence ispunjava kriterije koji nose oznaku „A“ iz pet skupina kriterija, a to su: Sportski, Infrastrukturni, Administracije i Stručnog osoblja, Pravni i Financijski.

U Središnjem postupku licenciranja klubova za natjecateljsku godinu 2018/19. primjenjuje se Pravilnik o licenciranju klubova HNS-a (HNS-ov Glasnik 57/2015 od 16. prosinca 2015.). Kriteriji s oznakom „A“ uvjet su za izdavanje licence. Ispunjenje kriterija s oznakom „B“ nije uvjet za licencu, ali tijela za licenciranje zbog neispunjenja tražitelju mogu izreći kaznu, dok kriteriji s oznakom „C“ imaju status preporuke i primjer su dobre prakse.

Cjelovitu obavijest za medije možete pronaći OVDJE.

Ispitivanje i ocjena ispunjenja kriterija obavljaju se po procedurama propisanima Pravilnikom o licenciranju klubova HNS-a (izdanje 2015.), Uefinim Pravilnikom o licenciranju klubova i financijskom fair-playu (izdanje 2015.) i Uefinim Standardom kvalitete licenciranja klubova (izdanje 2012), kojima su propisana načela, metode i procedure ocjenjivanja ispunjenja kriterija i upravljanja sustavom. Središnji postupak provodi se uz strogu primjenu načela povjerljivosti i neovisnosti svih osoba koje u ime Davatelja licence sudjeluju u postupku licenciranja klubova.

Uz molbe klubova za odgovarajuću licencu, pregled i procjenu dostavljene dokumentacije i informacija, ocjenu ispunjenja kriterija obavio je Odjel za licenciranje klubova HNS-a. U Središnjem postupku licenciranja klubova za natjecateljsku godinu 2018./19. sudjelovao je 31 klub, zaprimljeno je gotovo 5.800 različitih dokumenata, izvješća i očitovanja koje su tražitelji licence dostavljali kako bi dokazali ispunjenje kriterija.

Foto: Drago Sopta/HNS

O procjeni statusa ispunjenja kriterija tražitelji licence tijekom Središnjeg postupka licenciranja pravovremeno su obavještavani, kao i o preporukama za njihovo ispunjenje, putem lista provjere koje su klubovi-tražitelji licence tijekom postupka primili od Odjela. Tijela za licenciranje HNS-a, Komisija za licenciranje (1. stupanj) i Žalbeno tijelo za licenciranje (2.stupanj), neovisno i samostalno su obavila procjene sve raspoložive dokumentacije, dokaza, očitovanja i izvješća sadržanih u dosjeu svakog od klubova te ocijenila ispunjenje kriterija i donijela odgovarajuće odluke u skladu s odredbama Pravilnika.

UEFA u nacionalnim savezima – davateljima licence, obavlja kontrole sukladnosti, a konačne odluke na osnovu izvješća od Uefe imenovanih neovisnih revizora, donosi Uefino Tijelo za financijsku kontrolu klubova. U slučaju utvrđenih nepravilnosti ovo Tijelo može izreći disciplinske mjere propisane Uefinim Pravilnikom o postupcima Uefinog Tijela za financijsku kontrolu klubova (izdanje 2015.).

Takva kontrola sukladnosti provedena je u Hrvatskom nogometnom savezu u siječnju 2014. Odluka Uefinog Tijela za financijsku kontrolu klubova glasila je: "Na zadovoljstvo Istražnog vijeća CFCB-a ispitivanje prije spomenutih izvješća pokazalo je da je u Hrvatskoj Uefin sustav licenciranja klubova za natjecateljsku godinu 2013./14. HNS propisno proveo."

Klubovi-sudionici Uefinih klupskih natjecanja 2018/19. sukladno Uefinom Pravilniku o licenciranju klubova i financijskom fair-playu od srpnja 2018. bit će pod Uefinim nadzorom. Do 15. srpnja 2018. morat će dokazati da u razdoblju 1. siječnja 2018. – 30. lipnja 2018. redovno podmiruju obveze prema zaposlenicima (uključujući i igrače s ugovorima) i/ili državi (porezi i doprinosi za zaposlenike) te drugim klubovima za obveze nastale iz djelatnosti transfera igrača. Isto će morati dokazati i za razdoblje do 30. rujna 2018. s obvezom izvještavanja do 15.listopada 2018. U slučaju propusta, Uefino Tijelo za financijsku kontrolu klubova izriče disciplinske mjere prekršiteljima sukladno prije spomenutom Pravilniku, a pravo žalbe moći će ostvariti pred Međunarodnim sudom sportske arbitraže (CAS) u Lausanni (Švicarska). Klubovima koji krše ova pravila Uefino Tijelo za financijsku kontrolu klubova može izreći novčane kazne, mjere zadržavanja novčanih nagrada za sudjelovanje u Uefinim klupskim natjecanjima, ograničavanje broja igrača na listi za nastup u tim natjecanjima i zabranu sudjelovanja u Uefinim klupskim natjecanjima.

Klubovi kojima godišnji relevantni prihodi odnosno rashodi prelaze 5 mil. eura, također podliježu obvezi poštivanja tzv. "Točke pokrića", odnosno „Pozitivne nule“, odnosno obvezi da posluju u okviru svojih financijskih sposobnosti i učestalo ne posluju s gubicima. U svezi s pravilom "Točke pokrića", klub može s Uefom zaključiti dobrovoljni sporazum u kojem su individualno regulirane njegove obveze u odnosu na financijsku disciplinu i rezultat poslovanja u trajanju do najviše četiri godine.

Klubovi – primatelji licence obvezni su Odjel za licenciranje redovito u propisanim rokovima obavještavati o svim promjenama u elementima koji čine kriterije za izdavanje licence. Primatelji licence također moraju tijekom licencirane natjecateljske 2018./19. godine ispunjavati kriterije, a što će i Odjel za licenciranje i samostalno nadzirati. Za slučajeve nepoštivanja spomenutih odredbi, Pravilnik predviđa mogućnost opoziva licence tijekom natjecateljske godine, a takav opoziv za posljedicu može imati izricanje disciplinskih kazni, pa sve do isključenja iz natjecanja HNS-a.

U narednom razdoblju, Odjel za licenciranje klubova pripremit će detaljne analize mjerljivih podataka prikupljenih tijekom prethodnih postupaka licenciranja, da bi se na svim razinama odlučivanja ocijenilo koje bi još mjere bilo potrebno uvesti i provoditi kako bi rezultati bili još kvalitetniji, ne samo na razini organiziranosti i stabilnosti klubova, već i organiziranosti i učinkovitosti Davatelja licence.

1. lipnja 2018. stupit će na snagu novi Uefin Pravilnik o licenciranju klubova i financijskom fair-playu te će se Pravilnik o licenciranju klubova HNS-a odgovarajuće izmijeniti i dopuniti. Novi Pravilnik primjenjivat će se u narednom, Središnjem postupku licenciranja klubova za natjecateljsku 2019./20. godinu. Novi Uefin Pravilnik propisuje neke nove kriterije, a i već postojeći kriteriji su postroženi, pa će stoga i Pravilnik HNS-a odražavati te izmjene i dopune.

Hrvatski nogometni savez, odnosno Odjel i tijela za licenciranje nastavit će dosljedno provoditi sustav licenciranja u suradnji s klubovima u cilju ostvarenja općih načela i ciljeva licenciranja te koristi i ovu prigodu zahvaliti klubovima, njihovim upravama i administracijama na sveukupnoj suradnji, drugim tijelima Saveza, kao i državnim tijelima na suradnji i potpori.

Odjel za licenciranje klubova HNS-a
Komisija za licenciranje HNS-a
Žalbeno tijelo za licenciranje HNS-a

Semafor

Više na rezultati.hns.team

Naši partneri