Mjere prevencije ključan su korak u tome da svedemo rizik od incidenata zlostavljanja nad i među djecom na minimum – ipak, klubovi i nogometne organizacije moraju biti spremni reagirati ako se takvi incidenti dogode. Reakcije na potencijalne slučajeve ugrožavanja djece trebaju biti prilagođene razini opasnosti za dijete ili djecu koja su involvirana u incidentu, a u svrhu ovog uvodnog tečaja, voditelj odjela za sigurnost, prevenciju i integritet Jurica Jurjević predstavlja smjernice za ophođenje s tri razine incidenata.

  1. Najviša razina opasnosti, tj. ozbiljni incident s potrebom za hitnu intervenciju
  2. Visoka razina opasnosti, tj. ozbiljni incident gdje postoji sumnja kako je nad djetetom počinjeno kažnjivo djelo, no dijete nije u neposrednoj opasnosti
  3. Srednja i/ili niža razina opasnosti, tj. incident koji podrazumijeva kršenje internih pravilnika, no ne postoji sumnja da je nad djetetom počinjeno kazneno djelo

Jurjević predstavlja prvo i najvažnije pravilo kod ophođenja s incidentima najviše razine opasnosti – ako je dijete u neposrednoj opasnosti, potrebna je žurna intervencija i postoji osnovana sumnja kako je počinjeno kažnjivo djelo, važno je da ne gubimo vrijeme na pokušavanje rješavanja incidenta unutar kluba ili nogometne organizacije, već je incident potrebno prijaviti direktno policiji.

Za incidente visoke razine opasnosti, koji podrazumijevaju potencijalna kažnjiva djela, no u kojima dijete nije u neposrednoj opasnosti, moguće je koristiti i MUP-ov internetski obrazac za prijavu slučajeva zlostavljanja djece, a poveznicu na navedeni obrazac možete pronaći među istaknuti poveznicama.

Jurjević također govori i o zaprimanju prijava slučajeva niže razine opasnosti, kao i o administrativnim sankcijama.

  • Jurica Jurjević
  • Jurica Jurjević

    Voditelj odjela za prevenciju, sigurnost i integritet

    Jurica Jurjević je voditelj odjela za prevenciju, sigurnost i integritet Hrvatskog nogometnog saveza od početka 2022. godine te u sklopu svoga odjela nadgleda zaštitu djece i maloljetnika u nogometu te preventivne aktivnosti protiv rasizma i diskriminacije.

Naši partneri