Svako slovo se odnosi na jedan “organski sustav”, prilikom čega je vrlo važno da se pregled obavlja baš tim redoslijedom od A do E.

Početna slova dolaze od naziva organskih sustava na engleskom jeziku. Osim utvrđivanja vrijednosti vitalnih parametara, odmah se poduzimaju i određene mjere stabilizacije bolesnika i početne terapijske mjere. ABCDE slova odnose se na:

A airway (dišni put): Uspostavlja se prohodnost dišnog puta ako je on ugrožen.

B breathing (disanje): Parametri koji se ispituju pod B su frekvencija disanja, simetričnost disanja, auskultacijski šum, te vrijednost saturacije na oksimetru. Primjenjuje se kisik s ciljem saturacije iznad 94% (u bolesnika s kroničnom opstruktivnom bolešću pluća ciljna saturacija je 88-92%)

C circulation (cirkulacija): Parametri koji se ispituju pod C su frekvencija srčanog pulsa, krvni tlak, periferni i centralni puls, kapilarna reperfuzija, diureza, boja kože, te stanje svijesti. Postavlja se intravenski put, vadi se krv za laboratorijske pretrage, te se postavlja EKG monitoring.

D disability (neurološka procjena): Procjenjuje se dubina svijesti koristeći AVPU ili GCS ljestvicu, ispituje se simetričnost i reakcija na svjetlost zjenica, te se određuje GUK.

E exposure (izloženost): Odnosi se na pregled cijelog tijela bolesnika, mjerenje temperature...

Trajanje tečaja

 • 9 min 28 sek

Kome je namijenjeno

 • Igrači
 • Treneri
 • Suci
 • Zdravstveno osoblje
 • Administrativno osoblje
 • dr. Tihana Magdić Turković
 • dr. Tihana Magdić Turković

  Liječnica

  Doc. dr. sc. Tihana Magdić Turković, dr. med. voditeljica je Odjela anesteziologije, intenzivne medicine i liječenja boli u sklopu Klinike za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice. Područja interesa su joj reanimacija, regionalna anestezija i liječenje boli. Dugogodišnja je instruktorica na tečajevima vezanim uz reanimaciju organiziranim od strane Hrvatskog društva za reanimatologiju, a od 2022. godine je koordinatorica tečajeva Naprednog oživljavanja odraslih za cijelu Hrvatsku u sklopu istog društva.

Naši partneri